dimensionality

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet dimensionality

  • "all matter has dimensionality"

Vad betyder dimensionality inom fysik ?

the spatial property of having dimensions

Diskussion om ordet dimensionality