dito

Adjektiv

Synonymer till dito

Hur används ordet dito

  • "De 111 tågseten ska successivt bytas ut mot nya dito."
  • "Högerbacken Jesper Westerberg byter den gulsvarta Mjällbytröjan mot en gulsvart norsk dito."
  • "Under torsdagskvällen ställdes Dalarnas killar mot Smålands dito."
  • "Debatten har handlat om allt från böndernas dåliga ekonomi, till mejeriföretagets dito."
  • "Näringslivskarriären avslutades till förmån för en akademisk dito."
  • "Medelålders människor med rejält tilltagna villor och dito trädgårdar, och utan alltför energiska små barn som röjer runt, har nog haft det väldigt bra."
  • "Sveriges justitiedepartement tog i somras emot en begäran om rättshjälp från USA:s dito gällande penningtvättsutredningen, något som krävs för att få befogenhet att agera på svensk mark, enligt Di:s källor."
  • "På konventet talade bland annat Region Gävleborg, länsstyrelsen, Trafikverket och landshövding Per Bill om omställningen från fossila bränslen till förnyelsebara dito."
  • "Övergången från privat vård till ett dito i regional regi går som planerat enligt Göran Angergård."
  • "Enligt Arbetsförmedlingen visar rikssnittet nämligen att det går drygt 17 manliga lastbilschaufförer på varje kvinnligt dito."

Vad betyder dito inom generell ?

det samma, likadan

Möjliga synonymer till dito

Diskussion om ordet dito

dito

Adverb

Översättningar

Vad betyder dito inom generell ?

det samma, likadan

Möjliga synonymer till dito

Diskussion om ordet dito