dohickey

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder dohickey inom vardagligt ?

something whose name is either forgotten or not known

Diskussion om ordet dohickey

  • - 2009-03-10

    manick