dreamy

dreamier
dreamiest
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till dreamy

Hur används ordet dreamy

  • "dreamy music"

Ordet dreamy har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom botanik
  • Inom boende
generell
botanik
boende

Vad betyder dreamy inom generell, generell ?

dreamy in mood or nature

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till dreamy (inom generell)

Möjliga synonymer till dreamy (inom generell)

Ordet dreamy inom botanik

quiet and relaxing

Översättningar (inom botanik)

Möjliga synonymer till dreamy (inom botanik)

Ordet dreamy inom boende

lacking spirit or liveliness

Översättningar (inom boende)

Svenska

Synonymer till dreamy (inom boende)

Möjliga synonymer till dreamy (inom boende)

Diskussion om ordet dreamy