liquid

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet liquid

 • "the liquid grace of a ballerina"
 • "liquid prose"
 • "liquid (or fluid) assets"
 • "water and milk and blood are liquid substances"
 • "sorrow made the eyes of many grow liquid"
 • "the liquid air of a spring morning"
 • "eyes shining with a liquid luster"
 • "the liquid song of a robin"
 • "the liquid stillness of the night enveloping him"
 • "the liquid brown eyes of a spaniel"

Ordet liquid har 8 betydelser

 • Inom fysik
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
 • Inom medicin
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom botanik
 • Inom norgespec
 • Inom juridik
fysik
ekonomi
generell
medicin
ALLMÄNT
botanik
norgespec
juridik

Vad betyder liquid inom fysik ?

existing as or have characteristics of a liquid; especially tending to flow

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till liquid (inom fysik)

Möjliga synonymer till liquid (inom fysik)

Vanlig betydelse av ordet liquid inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till liquid (inom ekonomi)

Ordet liquid inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till liquid (inom generell)

Uttryck till liquid (inom generell)

Ordet liquid inom medicin

filled or brimming with tears

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till liquid (inom medicin)

Möjliga synonymer till liquid (inom medicin)

Ordet liquid inom ALLMÄNT

clear and bright

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till liquid (inom ALLMÄNT)

Ordet liquid inom botanik

smooth and flowing in quality; entirely free of harshness

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till liquid (inom botanik)

Möjliga synonymer till liquid (inom botanik)

Ordet liquid inom norgespec

yielding; lacking any hint of hardness

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till liquid (inom norgespec)

Möjliga synonymer till liquid (inom norgespec)

Ordet liquid inom juridik

Synonymer till liquid (inom juridik)

Möjliga synonymer till liquid (inom juridik)

Diskussion om ordet liquid

liquid

liquids
Substantiv

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till liquid (inom juridik)

Vad betyder liquid inom fysik ?

a substance that is liquid at room temperature and pressure

Möjliga synonymer till liquid

Diskussion om ordet liquid