embrittlement

Substantiv [-]

Översättningar

Ordet embrittlement har 2 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom mineral
teknik
mineral

Ordet embrittlement inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till embrittlement (inom teknik)

Ordet embrittlement inom mineral

Översättningar (inom mineral)

Möjliga synonymer till embrittlement (inom mineral)

Diskussion om ordet embrittlement