entrepot

entrepots
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till entrepot

Ordet entrepot har 3 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom generell
  • Inom handel
allmänt
generell
handel

Ordet entrepot inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Möjliga synonymer till entrepot (inom allmänt)

Ordet entrepot inom generell

a port where merchandise can be imported and re-exported with paying import duties

Synonymer till entrepot (inom generell)

Ordet entrepot inom handel

Översättningar (inom handel)

Svenska

Synonymer till entrepot (inom handel)

Möjliga synonymer till entrepot (inom handel)

Diskussion om ordet entrepot

  • - 2012-03-19

    "without paying import duties"