evolutionsteori

evolutionsteorin
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet evolutionsteori

  • "När Charles Darwin för snart 150 år sedan presenterade sin evolutionsteori om arternas uppkomst var det en stor vetenskaplig revolution."
  • "Enligt forskarna strider rönen delvis mot Darwins evolutionsteori."
  • "Det är Darwins evolutionsteori som gäller i de svenska skolorna, inte idén om intelligent design."
  • "- Jag tolkar det som att Skolinspektionen menar att vi tydligare ska skilja på undervisningen om evolutionsteori och om vad Bibeln säger och inte vikta dem mot varandra."
  • "Operan är ett samarbete mellan The Knife och perfomancegruppen Hotel Pro Forma och har inspirerats av Darwins evolutionsteori."
  • "Per Jensen och hans forkargrupp förkastar inte Darwins evolutionsteori."
  • "Han konstaterar att Big bang-teorin om hur universum skapades liksom Darwins evolutionsteori om hur livet på jorden har utvecklats, inte motsäger Gud och evangeliet."
  • "28 procent trodde på kreationism, religiösa framställningar av skapelsen, medan 41 procent trodde på Darwins evolutionsteori."
  • "Hon börjar hos Charles Darwin och hans evolutionsteori."

Vad betyder evolutionsteori inom generell ?

teorin att livets utveckling skett genom evolution

Möjliga synonymer till evolutionsteori

Diskussion om ordet evolutionsteori