fördröjning

fördröjningen
fördröjningar
fördröjningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till fördröjning

Hur böjs ordet fördröjning på svenska?

Obestämd singular: fördröjning
Bestämd singular: fördröjningen
Obestämd plural: fördröjningar
Bestämd plural: fördröjningarna

Hur används ordet fördröjning

  • "Kvinnans njurfunktion försämrades, men orsaken upptäcktes med fördröjning och en diabetesmedicin togs bort."
  • "Landstinget Blekinge anmäler en fördröjning av cancerbehandling till Inspektionen för vård och omsorg ( IVO ) enligt lex Maria."
  • "– Det är olyckligt, och det innebär en fördröjning för oss."
  • "Jag räknar med en fördröjning på minst åtta veckor, men planen är att öppna skolan hösten 2014 säger Mattias Liedholm, som nu kopplat in en advokat."
  • "” Någon eller eller några dagars fördröjning kan dock godtas om det är nödvändigt för att ta ställning till om ett utlämnande får ske."
  • "– Vi är beredda på fördröjning om alla varor måste stoppas och det kan ta tid med följeffekter på transporten."
  • "Läkare tillkallades, men det blev en viss fördröjning innan kvinnan kunde flyttas till intensivvårdsavdelningen."
  • "– Det blir en fördröjning."
  • "– Det finns en fördröjning i antalet konkurser."
  • "Men det beror antagligen på en fördröjning i provsvaren från Folkhälsomyndigheten, enligt Blekinges smittskyddsläkare."

Vad betyder fördröjning inom juridik ?

(oftast kortare) tid som passerar mellan två besläktade händelser, inte sällan där den senare är en konsekvens av den förra; artificiell väntan med att utföra en aktivitet efter att möjligheten att utföra den inträffat; förflyttning av en signal framåt på en tidsaxel; eftersläpning

Möjliga synonymer till fördröjning

Diskussion om ordet fördröjning