föryngra

föryngrar
föryngrade
föryngrat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet föryngra på svenska?

Presens: föryngrar
Preteritum: föryngrade
Supinum: föryngrat

Hur används ordet föryngra

  • "– Skadorna är stora och på många håll är de alltför stora för att man ska kunna bedriva tallskogsskötsel för att kunna plantera eller föryngra skogen med tall."
  • "Tidigare har Gävledala berättat att många vindfällen fortfarande ligger kvar i vårt område vilket gör att granbarkborren även den här sommaren har gott om träd att föryngra sig i."
  • "Länsstyrelsen bränner skog, så kallad naturvårdsbränning för att hjälpa skogen att föryngra sig och ge en bättre miljö för fåglar och insekter som gynnas av de brända döda träden."
  • "Förhoppningen är att stammen kommer att börja föryngra sig själv och på så vis säkra sin framtid."
  • "Området består av känslig tajgaskog som är mycket svår att föryngra."
  • "Steget är det första i en plan tänkt att föryngra bolaget och ta upp kampen med de främsta konkurrenterna."
  • "När det blir så här tidigt får barkborrarna större chans att föryngra sig flera gånger under sommaren och det betyder att det blir bara fler och fler som kan angripa skogen."
  • "– Skogsägarna måste våga föryngra och vi måste samtidigt minska risken för betesskador via en ökad avskjutning."
  • "– Skadorna är stora och på många håll är de alltför stora för att man ska kunna bedriva tallskogsskötsel för att kunna plantera eller föryngra skogen med tall, säger Jonas Bergqvist, Skogsstyrelsen."
  • "Det här var ett väldigt snabbt sätt att föryngra kåren."

Diskussion om ordet föryngra