flag

flags
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till flag

Ordet flag har 8 betydelser

 • Inom amerikansk engelska
 • Inom botanik
 • Inom sjöfart
 • Inom golf
 • Inom byggnadskonst
 • Inom sjöfart
 • Inom fåglar
 • Inom botanik
amerikansk engelska
botanik
sjöfart
golf
byggnadskonst
sjöfart
fåglar
botanik

Vad betyder flag inom amerikansk engelska ?

Usually rectangular piece of cloth of distinctive design an emblem flown as a symbol of nationality

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till flag (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till flag (inom amerikansk engelska)

Ordet flag inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till flag (inom botanik)

Möjliga synonymer till flag (inom botanik)

Ordet flag inom sjöfart

a rectangular piece of fabric used as a signalling device

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till flag (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till flag (inom sjöfart)

Ordet flag inom golf

Översättningar (inom golf)

Svenska

Synonymer till flag (inom golf)

 • pin [ amerikansk engelska, golf ]

Ordet flag inom byggnadskonst

stratified stone that splits into pieces suitable for paving

Översättningar (inom byggnadskonst)

Synonymer till flag (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till flag (inom byggnadskonst)

Ordet flag inom sjöfart

Ordet flag inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Möjliga synonymer till flag (inom fåglar)

Ordet flag inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Möjliga synonymer till flag (inom botanik)

Diskussion om ordet flag

 • - 2008-11-23

  skakig svajig falnande kraftlös

flag

flag
flagged
flagged
Verb

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till flag (inom botanik)

Hur används ordet flag

 • "Flag this file so that I can recognize it immediately"

Ordet flag har 4 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom bildligt
 • Inom botanik
 • Inom ALLMÄNT
militärväsen
bildligt
botanik
ALLMÄNT

Vad betyder flag inom militärväsen ?

communicate or signal with a flag

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till flag (inom militärväsen)

Ordet flag inom bildligt

provide with a flag

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till flag (inom bildligt)

Ordet flag inom botanik

decorate with flags, as of buildings

Översättningar (inom botanik)

Möjliga synonymer till flag (inom botanik)

Ordet flag inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till flag (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till flag (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet flag