fling

flings
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till fling

Ordet fling har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom sport
  • Inom musik
teknik
sport
musik

Vad betyder fling inom teknik ?

the act of flinging

Översättningar (inom teknik)

Svenska
  • kast  [ sport ]

Möjliga synonymer till fling (inom teknik)

Ordet fling inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till fling (inom sport)

Möjliga synonymer till fling (inom sport)

Ordet fling inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till fling (inom musik)

Möjliga synonymer till fling (inom musik)

Diskussion om ordet fling

fling

fling
flung
flung
Verb

Översättningar (inom musik)

Hur används ordet fling

  • "fling the frisbee"
  • "He flung himself onto the sofa"

Ordet fling har 3 betydelser

  • Inom sport
  • Inom spel
  • Inom tidningar
sport
spel
tidningar

Vad betyder fling inom sport ?

throw with force or recklessness

Översättningar (inom sport)

Synonymer till fling (inom sport)

Ordet fling inom spel

move in an abrupt or headlong manner

Synonymer till fling (inom spel)

Möjliga synonymer till fling (inom spel)

Ordet fling inom tidningar

Översättningar (inom tidningar)

Möjliga synonymer till fling (inom tidningar)

Diskussion om ordet fling