founder

founders
Substantiv

Synonymer till founder

Ordet founder har 2 betydelser

  • Inom religion
  • Inom teknik
religion
teknik

Vad betyder founder inom religion ?

a person who founds or establishes some institution

Översättningar (inom religion)

Synonymer till founder (inom religion)

Möjliga synonymer till founder (inom religion)

Ordet founder inom teknik

a worker who makes metal castings

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till founder (inom teknik)

Diskussion om ordet founder

founder

founder
foundered
foundered
Verb

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till founder (inom teknik)

Hur används ordet founder

  • "The project foundered"

Ordet founder har 4 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom vardagligt
  • Inom bildligt
  • Inom teknik
militärväsen
vardagligt
bildligt
teknik

Ordet founder inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till founder (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till founder (inom militärväsen)

Ordet founder inom vardagligt

sink below the surface

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till founder (inom vardagligt)

Ordet founder inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska
  • rasa  [ geologi ]

Synonymer till founder (inom bildligt)

Möjliga synonymer till founder (inom bildligt)

Ordet founder inom teknik

stumble and nearly fall; of horses

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till founder (inom teknik)

Diskussion om ordet founder