fur

fur
furred
furred
Verb

Översättningar

Hur används ordet fur

 • "He wore a mantle upon his shoulder that was furred with ermine"

Diskussion om ordet fur

fur

furs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet fur har 2 betydelser

 • Inom textil
 • Inom ålderdomlig
textil
ålderdomlig

Vad betyder fur inom textil ?

The dressed hairy coat of a mammal

Översättningar (inom textil)

Svenska

Synonymer till fur (inom textil)

Möjliga synonymer till fur (inom textil)

Ordet fur inom ålderdomlig

Dense coat of fine silky hairs on an mammals e.g. cat or seal or weasel a garment made of fur

Översättningar (inom ålderdomlig)

Svenska

Möjliga synonymer till fur (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet fur

fur

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar (inom ålderdomlig)

Engelska

Synonymer till fur (inom ålderdomlig)

Hur används ordet fur

 • "Jimmie Öbom, före detta chefredaktör på branschtidningen Husbil och Husvagn tror att ökningen beror på att fler fått upp ögonen fur hur mycket husbilarna har utvecklats."
 • "Snön ligger vit på fur och gran – över hela länet."
 • "Hon liksom den högutbildade Frauke Petry, ledare för tyska ” Alternative fur Deutchland ”, AFD driver en smart kritik av euron som går hem hos väljarna."
 • "Gerillafraktionen kidnappade i lördags en multinationell grupp som är i Dar- fur för att övervaka vapenvilan, och därefter en grupp som skulle undsätta de kidnappade."
 • "FN betonar att det är nödvändigt med en stark fredsbevarande styrka i Dar- fur om vårens fredsavtal ska hålla."

Vad betyder fur inom barrväxt ?

tall

Möjliga synonymer till fur

Diskussion om ordet fur

 • - 2008-12-18

  gran