gallerverk

gallerverket
gallerverk
gallerverken
Substantiv [t]

Hur böjs ordet gallerverk på svenska?

Obestämd singular: gallerverk
Bestämd singular: gallerverket
Obestämd plural: gallerverk
Bestämd plural: gallerverken

Möjliga synonymer till gallerverk

Relaterat till gallerverk

hinder

arkitektur

infattning

korsning

Diskussion om ordet gallerverk