barriär

barriären
barriärer
barriärerna
Substantiv [n]

Synonymer till barriär

Hur böjs ordet barriär på svenska?

Obestämd singular: barriär
Bestämd singular: barriären
Obestämd plural: barriärer
Bestämd plural: barriärerna

Hur används ordet barriär

 • "– Det blir som en kemisk barriär i jorden."
 • "Trafikverket menar att det stora antalet viltolyckor på sträckan kan bero på att viltet, inte uppfattar vägen som en barriär."
 • "– Om husen placeras där, så blir det en barriär mot vattnet."
 • "– Det är alltid en barriär när man kommer till ett nytt land."
 • "I det här fallet finns bara en enda barriär och det är UV-ljus."
 • "Språket kan vara en barriär, liksom alla krav som måste uppfyllas för att ens få ställa upp som politiker i kommunal- och landstingsval."
 • "Området är helt öppet och fungerar som transportväg i lokalen och bör därför ha någon slags barriär som förhindrar att man kan vistas i riskområdet."
 • "Att då dra en järnväg, som en barriär igen om det, då får vi inte den öppna kontakten med havet som vi tycker är viktig för en småstad som Hudiksvall, säger Jonas Holm ( M ), oppositionsråd."
 • "Idag blir järnvägen till en barriär som går rakt igenom stan och delar den."
 • "I Forsby har runt 20 personer från räddningstjänsten jobbat sedan tidig morgon med att bygga en barriär runt ett reningsverk i ett villaområde."
 • "– Det blir som en kemisk barriär i jorden."
 • "Trafikverket menar att det stora antalet viltolyckor på sträckan kan bero på att viltet, inte uppfattar vägen som en barriär."
 • "– Om husen placeras där, så blir det en barriär mot vattnet."
 • "– Det är alltid en barriär när man kommer till ett nytt land."
 • "I det här fallet finns bara en enda barriär och det är UV-ljus."
 • "Språket kan vara en barriär, liksom alla krav som måste uppfyllas för att ens få ställa upp som politiker i kommunal- och landstingsval."
 • "Området är helt öppet och fungerar som transportväg i lokalen och bör därför ha någon slags barriär som förhindrar att man kan vistas i riskområdet."
 • "Att då dra en järnväg, som en barriär igen om det, då får vi inte den öppna kontakten med havet som vi tycker är viktig för en småstad som Hudiksvall, säger Jonas Holm ( M ), oppositionsråd."
 • "Idag blir järnvägen till en barriär som går rakt igenom stan och delar den."
 • "I Forsby har runt 20 personer från räddningstjänsten jobbat sedan tidig morgon med att bygga en barriär runt ett reningsverk i ett villaområde."

Ordet barriär har 3 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom bildligt
 • Inom ALLMÄNT
allmänt
bildligt
ALLMÄNT

Vad betyder barriär inom allmänt ?

spärrande bom, skrank, skyddsvall, hinder

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till barriär (inom allmänt)

Möjliga synonymer till barriär (inom allmänt)

Relaterat till barriär (inom allmänt)

försvar

infattning

Ordet barriär inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till barriär (inom bildligt)

Möjliga synonymer till barriär (inom bildligt)

Relaterat till barriär (inom bildligt)

skyddsmedel

hinder

Ordet barriär inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till barriär (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till barriär (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till barriär (inom ALLMÄNT)

Relaterat till barriär (inom ALLMÄNT)

fängelse

Diskussion om ordet barriär