gli

gliet
glin
glina
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till gli

Hur böjs ordet gli på svenska?

Obestämd singular: gli
Bestämd singular: gliet
Obestämd plural: glin
Bestämd plural: glina

Ordet gli har 2 betydelser

  • Inom fiskar
  • Inom nedsättande
fiskar
nedsättande

Vad betyder gli inom fiskar ?

Fiskyngel högst 10 cm

Översättningar (inom fiskar)

Synonymer till gli (inom fiskar)

Relaterat till gli (inom fiskar)

mängd

Ordet gli inom nedsättande

Pojkar upp till ca 10 års ålder

Översättningar (inom nedsättande)

Synonymer till gli (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till gli (inom nedsättande)

Diskussion om ordet gli