gods

godset
gods
godsen
Substantiv [t]

Synonymer till gods

Hur böjs ordet gods på svenska?

Obestämd singular: gods
Bestämd singular: godset
Obestämd plural: gods
Bestämd plural: godsen

Hur används ordet gods

 • "Vid terminalen ska gods som kommer med tåg och som ska vidare med färjorna till Polen, tas emot."
 • "I bilen hittade polisen olika slags gods som man misstänker vara stulna."
 • "Kustbevakningen ska bland annat utreda fiskeribrott, transporter av farligt gods och skydda samhällsviktiga anläggningar."
 • "De hittade då olika typer av gods men det är oklart till vilket värde."
 • "Den ska om cirka en vecka flytta till polisstationen i Karlshamn för att förvara beslagtaget gods och brandfarliga vätskor."
 • "Dessutom vill kommunen bygga logistikcenter och järnväg och därmed ställa om från att frakta gods på lastbil till tåg."
 • "När polisen genomsökte lägenheten hittade de olika typer av gods."
 • "Enligt försäkringsbranschen är den genomsnittliga kostnaden för inbrott drygt 26 000 kronor : det handlar uteslutande om skador och förlorat gods."
 • "Polis, tull, kustbevakning och länsstyrelsen ska göra extra kontroller av gods för att kartlägga hur mycket som skickas ut från hamnarna i Karlskrona och Karlshamn, skriver Blekingeposten."
 • "Dels handlar det om att tullen inte har rutinerna för att kunna genomsöka utgående gods."

Ordet gods har 2 betydelser

 • Inom arkitektur, byggnad
 • Inom teknik
arkitektur, byggnad
teknik

Vad betyder gods inom arkitektur, byggnad ?

Ett gods är en större jordbruksegendom med centralt ledd drift av åtminstone delar av jorden. Från cirka 150 f.Kr. samlades i det romerska riket allt större arealer bondejord i storgods, latifundier, och drevs med slavar som arbetskraft. Storgodssystemet övertogs efter Romarrikets fall av germanerna, och under medeltiden spreds det över hela Europa. I Sverige kom de gods som beboddes av adelsmän att kallas säterier och de gods som tillhörde kronan kallades kungsgårdar. Ett gods blev dock inte säteri endast genom att bebos av en adelsman, det måste därtill ha förklarats/fastställts vara "välbyggt" efter syn och beslut av häradsrätten på orten. Privilegierna erhölls således endast om man bekostat ståndsmässig byggnation på gården. Ägaren till ett gods kallas numera för godsägare. https://sv.wikipedia.org/wiki/Gods_(fastighet)

Översättningar (inom arkitektur, byggnad)

Synonymer till gods (inom arkitektur, byggnad)

Möjliga synonymer till gods (inom arkitektur, byggnad)

Relaterat till gods (inom arkitektur, byggnad)

arkitektur

Ordet gods inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till gods (inom teknik)

Möjliga synonymer till gods (inom teknik)

Diskussion om ordet gods

god

gods
Substantiv

Översättningar (inom teknik)

Svenska
 • gud  [ religion ]
 • gudom  [ religion ]

Synonymer till god (inom teknik)

Hur används ordet god

 • "money was his god"
 • "he was a god among men"

Ordet god har 2 betydelser

 • Inom religion
 • Inom mytologi
religion
mytologi

Vad betyder god inom religion ?

the supernatural being conceived as the perfect and omnipotent and omniscient originator and ruler of the universe; the object of worship in monotheistic religions a man of such superior qualities that he seems like a deity to other people

Översättningar (inom religion)

Svenska
 • gud  [ religion ]

Synonymer till god (inom religion)

Möjliga synonymer till god (inom religion)

Ordet god inom mytologi

Översättningar (inom mytologi)

Svenska

Synonymer till god (inom mytologi)

Möjliga synonymer till god (inom mytologi)

Diskussion om ordet god