gröngöling

gröngölingen
gröngölingar
gröngölingarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till gröngöling

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet gröngöling på svenska?

Obestämd singular: gröngöling
Bestämd singular: gröngölingen
Obestämd plural: gröngölingar
Bestämd plural: gröngölingarna

Ordet gröngöling har 2 betydelser

  • Inom nedsättande
  • Inom fåglar
nedsättande
fåglar

Vad betyder gröngöling inom nedsättande ?

Gröngöling (Picus viridis) är en fågel inom familjen hackspettar. Den är en stannfågel som förekommer i västra och sydvästra Asien, samt i större delen av Europa förutom på vissa öar och i de nordligaste områdena http://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6ng%C3%B6ling

Översättningar (inom nedsättande)

Engelska

Synonymer till gröngöling (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till gröngöling (inom nedsättande)

Relaterat till gröngöling (inom nedsättande)

olärd

förfuskare

nymodighet

dumhet

lättlurad

Ordet gröngöling inom fåglar

Gröngöling (Picus viridis) är en fågel inom familjen hackspettar. Den är en stannfågel som förekommer i västra, och sydvästra Asien, samt i större delen av Europa förutom på vissa öar och i de nordligaste områdena, och är en av de vanligaste hackspettarna i Europa. http://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6ng%C3%B6ling

Översättningar (inom fåglar)

Engelska

Diskussion om ordet gröngöling