grena sig

grenar sig
grenade sig
grenat sig
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet grena sig på svenska?

Presens: grenar sig
Preteritum: grenade sig
Supinum: grenat sig

Diskussion om ordet grena sig