hänvändelse

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till hänvändelse

Hur används ordet hänvändelse

  • "USA har gjort en diplomatisk hänvändelse till Kina och krävt att den återlämnas, uppger en amerikansk försvarstjänsteman för Reuters."
  • "Nato, som leder den internationella säkerhetsstyrkan Isaf där bl.a. svenska soldater ingår, har inte fått någon direkt hänvändelse från Uzbekistan."

Ordet hänvändelse har 2 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom generell
allmänt
generell

Ordet hänvändelse inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till hänvändelse (inom allmänt)

Möjliga synonymer till hänvändelse (inom allmänt)

Ordet hänvändelse inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till hänvändelse (inom generell)

Möjliga synonymer till hänvändelse (inom generell)

Diskussion om ordet hänvändelse