hebréerbrevet

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Vad betyder hebréerbrevet inom generell ?

Hebreerbrevet (grekiska Προς Εβραίους ’Till hebreerna’) är en skrift som ingår i Nya Testamentet. I skriften jämförs Kristus med en överstepräst, och det gamla förbundet med det nya. Kristus sägs ha offrat sitt blod i en himmelsk helgedom. Brevet kanoniserades som Paulus brev till hebreerna, men tros inte vara skrivet av Paulus, vilket brevet självt inte heller påstår sig vara. http://sv.wikipedia.org/wiki/Hebreerbrevet

Relaterat till hebréerbrevet

religionsurkund

Diskussion om ordet hebréerbrevet