herbarium

herbariet
herbarier
(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till herbarium

Hur böjs ordet herbarium på svenska?

Obestämd singular: herbarium
Bestämd singular: herbariet
Obestämd plural: herbarier

Vad betyder herbarium inom botanik ?

Fotograf: Wikipedia
Herbarium är en samling av pressade växter eller växtdelar, som används för studier i botanik, taxonomi och fastställande av nomenklaturer. http://sv.wikipedia.org/wiki/Herbarium

Relaterat till herbarium

botanik

Diskussion om ordet herbarium

herbarium

herbariums
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder herbarium inom generell ?

samling av pressade växter

Diskussion om ordet herbarium