mykologi

mykologin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder mykologi inom svamp ?

Fotograf: Wikipedia
Mykologi (av latin myko och -logi) är det vetenskapliga studiet av svampar. Till svampar räknas till exempel sporsäcksvampar, basidiesvampar, kopplingssvampar, gisselsvampar och arbuskulära mykorrhizasvampar men även jäst och mögel. Traditionellt sysslar mykologerna med mycelsvampar som slemsvampar och oomyceter trots att den senare ordningen numera räknas till protister. https://sv.wikipedia.org/wiki/Mykologi

Möjliga synonymer till mykologi

Relaterat till mykologi

botanik

Diskussion om ordet mykologi