hoard

hoard
hoarded
hoarded
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet hoard har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom data
  • Inom telefoni
vardagligt
data
telefoni

Ordet hoard inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet hoard inom data

save up as for future use

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till hoard (inom data)

Möjliga synonymer till hoard (inom data)

Ordet hoard inom telefoni

Synonymer till hoard (inom telefoni)

Möjliga synonymer till hoard (inom telefoni)

Diskussion om ordet hoard

hoarding

hoardings
Substantiv

Översättningar (inom telefoni)

Ordet hoarding har 4 betydelser

  • Inom kontor
  • Inom ekonomi
  • Inom byggnadskonst
  • Inom meteorologi
kontor
ekonomi
byggnadskonst
meteorologi

Ordet hoarding inom kontor

Översättningar (inom kontor)

Möjliga synonymer till hoarding (inom kontor)

Ordet hoarding inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Ordet hoarding inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Svenska

Möjliga synonymer till hoarding (inom byggnadskonst)

Ordet hoarding inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till hoarding (inom meteorologi)

Diskussion om ordet hoarding