plank

planket
plank
planken
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till plank

Hur böjs ordet plank på svenska?

Obestämd singular: plank
Bestämd singular: planket
Obestämd plural: plank
Bestämd plural: planken

Hur används ordet plank

 • "Ronneby kommun har fått in ett ökat antal klagomål gällande att det den senaste tiden satts upp plank mot gatorna på olika ställen i centrala Ronneby."
 • "Bilfärden slutade i en en villaträdgård efter att bilen forcerat genom ett plank."
 • "I de allra flesta fall krävs det bygglov för den här typen av plank."
 • "Flera fastighetsägare har satt upp plank i centrala Ronneby – utan bygglov."
 • "Länsstyrelsen avslog dock ett 25 kvadratmeter stort trädäck i anslutning till spången och även det plank som föreningen vill sätta upp som skydd mot vinden."
 • "Ronnebybor sätter upp plank – utan bygglov"
 • "– De plank som har satts upp den sista tiden utan bygglov kanske inte får sitta kvar, säger stadsarkitekten Helena Revelj till Blekinge Läns Tidning."
 • "Ökningen av tillsynsärenden kring plank och murar har nu gjort att Ronneby kommun har planer på att sammanställa en policy kring bygglov för plank respektive staket och murar, skriver Blekinge läns tidning."
 • "Ökningen av tillsynsärenden kring plank och murar har nu gjort att Ronneby kommun har planer på att sammanställa en policy kring bygglov för plank respektive staket och murar, skriver Blekinge läns tidning."
 • "Landstinget satsar nu 400.000 kronor på en ny markyta, nya plank och ny belysning på uteplatsen men det räcker inte till allt som personalen hoppas få ihop pengar till."

Vad betyder plank inom snickeri ?

ett tätt och ofta högt staket, vanligtvis byggt av träplankor, som t.ex. används för att hindra insyn eller tillträde

Möjliga synonymer till plank

Relaterat till plank

byggnation

hinder

infattning

fängelse

material

Diskussion om ordet plank

 • NicoleW - 2008-04-08

  cook and serve on a plank: "Planked vegetable" You would never say "Planked vegetable" in English!

plank

planks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet plank har 4 betydelser

 • Inom snickeri
 • Inom politik
 • Inom organisation
 • Inom generell
snickeri
politik
organisation
generell

Ordet plank inom snickeri

Översättningar (inom snickeri)

Svenska

Möjliga synonymer till plank (inom snickeri)

Ordet plank inom politik

Översättningar (inom politik)

Svenska

Möjliga synonymer till plank (inom politik)

Ordet plank inom organisation

Synonymer till plank (inom organisation)

Ordet plank inom generell

an endorsed policy in the platform of a political party

Diskussion om ordet plank

plank

plank
planked
planked
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till plank (inom generell)

Hur används ordet plank

 • "The streets were planked"
 • "He planked the money on the table"
 • "He planked himself into the sofa"
 • "Planked shad"

Ordet plank har 4 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom snickeri
 • Inom generell
 • Inom vin
sjöfart
snickeri
generell
vin

Ordet plank inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Ordet plank inom snickeri

Översättningar (inom snickeri)

Svenska

Möjliga synonymer till plank (inom snickeri)

Ordet plank inom generell

cover with planks, as of a wall or a floor

cook and serve on a plank: "Planked vegetable"

Synonymer till plank (inom generell)

Ordet plank inom vin

set down

Synonymer till plank (inom vin)

Diskussion om ordet plank