hobby

hobbyn
hobby
hobbyna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet hobby på svenska?

Obestämd singular: hobby
Bestämd singular: hobbyn
Obestämd plural: hobby
Bestämd plural: hobbyna

Rim på hobby

Vad betyder hobby inom fritid ?

Fotograf: Wikipedia
En hobby är en återkommande aktivitet man utför på sin fritid för nöjes skull. http://sv.wikipedia.org/wiki/Hobby

Möjliga synonymer till hobby

Diskussion om ordet hobby

hobby

hobbies
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet hobby har 3 betydelser

  • Inom media
  • Inom barn
  • Inom fåglar
media
barn
fåglar

Ordet hobby inom media

Översättningar (inom media)

Svenska

Synonymer till hobby (inom media)

Möjliga synonymer till hobby (inom media)

Ordet hobby inom barn

a child's plaything consisting of an imitation horsehead on one end of a stick; the child straddles it an pretends to ride

Översättningar (inom barn)

Synonymer till hobby (inom barn)

Möjliga synonymer till hobby (inom barn)

Ordet hobby inom fåglar

Small Old World falcon formerly trained and flown at small birds. http://en.wikipedia.org/wiki/Falco_subbuteo

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Synonymer till hobby (inom fåglar)

Diskussion om ordet hobby