intresse

(-)
intressen
(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till intresse

Hur används ordet intresse

 • "med stort intresse"
 • "inte vara intresserad av"
 • "ha gemensamma intressen"
 • "visa intresse för"
 • "tappa intresset för"
 • "intresseområde"
 • "intressegemenskap"
 • "väcka intresse"
 • "Han har ett intresse för språk/är intresserad av"
 • "av historiskt intresse"
 • "ett svalt intresse"
 • "ett ljummet intresse"
 • "ett brinnande intresse"
 • "ingens intresse"
 • "utan intresse för riket"
 • "av hänsyn till"
 • "Det är tredje året i rad som besöksantalet på i Arendal strax utanför Göteborg slår rekord och Sten-Åke Lyngstam menar att det finns ett stort intresse, både hos de anställda inom Volvobolagen men också hos allmänheten, att lära sig mer om Volvos historia och dess produkter."
 • "Stockholm : I går var det klent intresse bland jaktlagen för att ge sig ut och skjuta de återstående 13 av totalt 16 vargar som ska dödas."
 • "Det visar att det finns ett stort intresse för litteratur ”, säger bibliotekschef Inger Thorsen ( till vänster )."
 • "Hon visar att ångestdrivna elever har en ytligare inlärning än dem som vägleds av nyfikenhet och intresse."
 • "Att ett lärande för proven riskerar att kväva nyfikenhet och intresse som drivkrafter är dessutom känt sedan tidigare."
 • "Det tragiska terrorangreppet i Algeriet mot en gasanläggning med fem döda norrmän som följd eller Kinas växande intresse för gruvdrift på Grönland visar hur råvarutillgångar är en viktig dimension av säkerhetspolitiken."
 • "Sofia Strömbom och Joel Sjöberg har ett gemensamt intresse : att leta grejor på second hand, renovera och göra om."
 • "Han har tidigare uttryckt sitt intresse för att byta till maraton och eventuellt satsa på OS i Rio 2016."
 • "Hon är långt ifrån ensam om sitt intresse."
 • "Men männen har börjat visa lite större intresse för kollektiva resor."
 • "– Jag har ett stort intresse av just 60-talet, sedan hade jag en bensinpump från förr och på den vägen är det."
 • "Det handlar inte bara om brottsfall, utan också om politik och nationalekonomi, sa han, men berättade att han trots sitt intresse för kriminologi och brott aldrig reflekterade över om de övningar han utsatte idrottsungdomarna kunde vara brottsliga."
 • "Det fick vara slut med det intresse han ärvt från sin far."
 • "Detta ligger varken i Europas eller Sveriges intresse och att investera tungt i infrastruktur i fossila bränslen känns jättekonstigt, säger Magnus Gärdebring ( M )."
 • "Det var ett stort intresse av manifestationen och många samlades på Klaipedaplatsen i Karlskrona."
 • "– Det är över hundra personer som har anmält intresse, det känns jättekul, säger Patrik Hansson ( S ), kommunstyrelsens ordförande."
 • "Deras intresse väcktes på en reptilmässa i Kristianstad för ett år sedan."
 • "Rekordlågt intresse för bostäder i Sölvesborg"
 • "– Vårt samarbetsavtal går ut vid årsskiftet och därför hoppas vi nu på fortsatt intresse från våra samarbetskommuner och mer resurser för att kunna utveckla det viktiga förebyggande arbetet."
 • "Dansbandskulturen har möjligtvis svalnat över tid, med färre danstillfällen och antalet människor som har det som sitt intresse."

Ordet intresse har 2 betydelser

 • Inom fritid
 • Inom samhälle
fritid
samhälle

Vad betyder intresse inom fritid ?

en psykisk egenskap som ger impuls till utforskande beteende och inlärning. Det är den inre viljan att veta, och därmed inte i sig ett beteende. Impulsiva personer har svårt att tygla nyfikenheten. http://sv.wikipedia.org/wiki/Nyfikenhet

Översättningar (inom fritid)

Synonymer till intresse (inom fritid)

Möjliga synonymer till intresse (inom fritid)

Relaterat till intresse (inom fritid)

viktighet

uppmärksamhet

inflytande

fördel

förstånd

åtrå

villighet

arbetslust

anbud

kunskapstörst

Ordet intresse inom samhälle

Vanligen i plural

Översättningar (inom samhälle)

Synonymer till intresse (inom samhälle)

Möjliga synonymer till intresse (inom samhälle)

Diskussion om ordet intresse