horde

horde
horded
horded
Verb

Möjliga synonymer till horde

Diskussion om ordet horde

horde

hordes
Substantiv

Översättningar

Ordet horde har 3 betydelser

  • Inom media
  • Inom generell
  • Inom matematik
media
generell
matematik

Vad betyder horde inom media ?

a vast multitude

Översättningar (inom media)

Synonymer till horde (inom media)

Möjliga synonymer till horde (inom media)

Ordet horde inom generell

a nomadic community

Ordet horde inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till horde (inom matematik)

Möjliga synonymer till horde (inom matematik)

Diskussion om ordet horde