inrycka

inrycker
inryckt
inryckte
Verb

Översättningar

Synonymer till inrycka

Hur böjs ordet inrycka på svenska?

Presens: inrycker
Preteritum: inryckt
Supinum: inryckte

Ordet inrycka har 3 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom vardagligt
  • Inom allmänt
militärväsen
vardagligt
allmänt

Ordet inrycka inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till inrycka (inom militärväsen)

Relaterat till inrycka (inom militärväsen)

sammanslagning

inträde

förbindelse

inskjutning

insida

Ordet inrycka inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till inrycka (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till inrycka (inom vardagligt)

Ordet inrycka inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till inrycka (inom allmänt)

Möjliga synonymer till inrycka (inom allmänt)

Diskussion om ordet inrycka