inventering

inventeringen
inventeringar
inventeringarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet inventering på svenska?

Obestämd singular: inventering
Bestämd singular: inventeringen
Obestämd plural: inventeringar
Bestämd plural: inventeringarna

Hur används ordet inventering

 • "En inventering har visat att det finns minst tio arter."
 • "GP berättade nyligen att bara en fjärdedel av de enskilda avloppen i sydöstra Kungsbacka fick godkänt i en inventering."
 • "En inventering har visat att det finns minst tio arter."
 • "GP berättade nyligen att bara en fjärdedel av de enskilda avloppen i sydöstra Kungsbacka fick godkänt i en inventering."
 • "Efter en större inventering har de valt ut 27 expressiva konstnärer som får representera allt från poesi till broderi, rörlig bild, graffiti, dans, fotografi, skulptur, musik, bildkonst, performance och aktivism."
 • "Men det var också vernissage för illustrerade tolkningar av 40 klassiska Beatleslåtar, fokus på 2 x Nick ( Cave och Drake ) och en inventering av modern bulgarisk litografisk konst, uppläsning av ” flanörförfattaren ” Will Self, burleska ståuppare och stumfilms­inspirerad gatuteater med tyngdlyfts­giganten The Strongman!"
 • "Studien är baserad på en inventering av de avlopp som finns inom Antens avrinningsområde, totalt 2 600 stycken."
 • "Skogsstyrelsen påbörjar en inventering av skogsskador efter stormen Sven i dag."
 • "Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna sjösattes som den populärvetenskapliga delen av Svenska artprojektet, en stor pågående inventering av alla växter, djur och svampar i Sverige."
 • "Enligt en inventering som länsstyrelsen och kommunen gjorde 2008 har fastigheten en av de bäst bevarande innergårdarna med mycket högt kulturhistoriskt värde."
 • "– Vi behöver göra en inventering av platserna."
 • "Storstölden uppdagades vid en inventering, skriver lokaltidningarna."
 • "Arbetsuppgifterna kommer främst att bestå av inventering och landskapsvård."
 • "Det kan exempelvis handla om gränsinventeringar, inventering av skyddsvärda träd, upprustning av vandringsleder och restaurering av biologiskt värdefulla marker som håller på att växa igen."
 • "Två datorer, en läsplatta och tre mobiler har man under dagens inventering kommit fram till har blivit stulna från de personalkontor som ligger i anslutning till de biblioteksytorna."
 • "Först ska en inventering av beståndet göras, för att se var åtgärder behöver sättas in."
 • "Statsveterinären Torsten Mörner vill se en inventering av hela älgstammen i Blekinge."
 • "Länsstyrelsen har precis avslutat en inventering av musslan och resultatet var nedslående."
 • "Larmen om havsmiljön i Hanöbukten gör nu att en inventering av fiskebestånden ska göras."
 • "Skrivelsen från miljö- och byggnadsförvaltningen har sänts ut till drygt 150 hushåll och bygger på anmälningar som gjorts efter en kommunal inventering av privatpersoners häckar, buskar och träd."

Vad betyder inventering inom ekonomi ?

(systematisk) genomgång och kartläggning av vad som finns (av något) ''(ofta i formella och vetenskapliga sammanhang)''

Möjliga synonymer till inventering

Diskussion om ordet inventering