jiggle

Substantiv

Synonymer till jiggle

Diskussion om ordet jiggle

jiggle

jiggle
jiggled
jiggled
Verb

Översättningar

Vad betyder jiggle inom teknik ?

move to and fro

Möjliga synonymer till jiggle

Diskussion om ordet jiggle