karbid

karbiden
karbider
karbiderna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet karbid på svenska?

Obestämd singular: karbid
Bestämd singular: karbiden
Obestämd plural: karbider
Bestämd plural: karbiderna

Hur används ordet karbid

  • "Risken för explosion hade varit stor ända sedan lördagseftermiddagen då karbid läckt ur en ledning och brand utbrutit."
  • "Några timmar efter att läckan uppstått började en brand längs en ledning en våning ovanför rummet med 6-7 ton karbid."
  • "Läget är fortfarande allvarligt i SSAB:s stålverk i Luleå sedan en brand brutit ut i samband med läckage av karbid, ett ämne som kan explodera vid kontakt med vatten."
  • "Om karbid kommer i kontakt med vatten bildas acetylengas och en häftig reaktion uppstår med explosionsrisk."
  • "Om karbid kommer i kontakt med vatten bildas acetylengas med stor explosionsrisk."

Vad betyder karbid inom kemi ?

Karbid är en kemisk förening av kol och någon metall, vanligtvis med stor hårdhet och hög smältpunkt. https://sv.wikipedia.org/wiki/Karbid

Relaterat till karbid

bränsle

Diskussion om ordet karbid