korteligen

Adverb

Översättningar

Möjliga synonymer till korteligen

Diskussion om ordet korteligen

korteligen

Adverbial

Översättningar

Möjliga synonymer till korteligen

Diskussion om ordet korteligen

korteligen

Okänd ordklass

Diskussion om ordet korteligen

korteligen

Adverb

Diskussion om ordet korteligen