kroppslig

Adjektiv

Synonymer till kroppslig

Hur används ordet kroppslig

  • "Veterinärens bedömning var att hunden hade utsatts för fysiskt övervåld, såväl fysiskt som psykiskt lidande samt risk för kroppslig skada, skriver Länsstyrelsen i beslutet."
  • "Det finns omständigheter som kan öka risken för självmord – svår ångest, depression, sömnlöshet och allvarlig kroppslig sjukdom."
  • "Studien visar att människor som var arbetslösa var mer benägna att rapportera om dålig hälsa, kroppslig värk och utmattning jämfört med dem som var anställda."
  • "Budskapet är att alla äger rätten till kroppslig integritet och att forma och påverka sitt eget liv."
  • "Aldrig tidigare har någon i Sverige dömts för våldtäkter som har skett på distans, utan kroppslig kontakt."
  • "Inte minst gäller det att hantera patienter som både har psykiatrisk sjukdom och kroppslig sjukdom eller missbruk."
  • "IVO kritiserar att kvinnan fick träffa så många olika läkare, att psykiatrins insatser varit alltför passiva och att en specifik läkare inte utförde en tillräcklig kroppslig undersökning."
  • "– Ängslan, oro och ångest kan bero på kroppslig sjukdom, men också på psykosociala faktorer som mindre fysisk aktivitet, brister i kosten eller bieffekter av läkemedel."
  • "Hon menar att kvinnor i högre grad än män intresserar sig för sociala frågor, välfärdsfrågor samt frågor som rör familjeliv och kroppslig integritet."
  • "Agnes Lindberg menar att ett problem med att behandla vestibulitpatienter är att de ofta behöver vård från olika professioner, både kroppslig och själslig vård."

Vad betyder kroppslig inom generell ?

som hör till människans kropp (och jordelivet), till skillnad från själ och ande; fysisk, materiell, världslig

Möjliga synonymer till kroppslig

Diskussion om ordet kroppslig