handgriplig

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till handgriplig

Hur används ordet handgriplig

 • "– En handgriplig åtgärd är att införa kontaktpolitiker, alltså att en politiker har direktkontakt med en speciell skola."
 • "Enligt polisrapporten blev mannen ” handgriplig ”."
 • "- De blir osams om någonting och den ene blir då handgriplig mot den andre."
 • "Med sin verksamhet som rör sig från hällristningar och industriminnen till dramatiserade stadsvandringar och handgriplig arkeologi för besökarna, skapar de ett öppet och inbjudande musesum, liksom en arena för utmanande och svåra frågor med sin Utställningen ” Motstånd och medlöperi ... ”"
 • "Han sa upp sig sedan grönsaksodlaren blivit handgriplig och ryckt i hans kläder."
 • "Nu har dock nytt intresse väckts och förespråkare lovar att bilderna är anonyma, inte sparas och dessutom är ett frivilligt alternativ till handgriplig kroppsvisitering."
 • "Därmed kan det bli en handgriplig diskussion och inte bara visioner och känslor i regionfrågan."
 • "Förvaltningsrätten gör bedömningen att kvinnan behöver få handgriplig hjälp 15 minuter per dag för att kunna duscha, medan socialnämnden ansåg att det räcker med 5 minuter."
 • "En handgriplig utställning som går tillbaka till grunden."
 • "Higgspartikeln har också en handgriplig innebörd : Det är Higgs som ger materiens minsta byggstenar – kvarkar, elektroner och allt annat krafs – sina olika massor."

Ordet handgriplig har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet handgriplig inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till handgriplig (inom vardagligt)

Relaterat till handgriplig (inom vardagligt)

bevisföring

visshet

synlighet

uppenbarande

kroppslighet

verklighet

vidröring

Ordet handgriplig inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till handgriplig (inom generell)

Möjliga synonymer till handgriplig (inom generell)

Diskussion om ordet handgriplig

 • - 2009-04-27

  concrete or tangible