kyrkobyggnad

kyrkobyggnaden
kyrkobyggnader
kyrkobyggnaderna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till kyrkobyggnad

Hur böjs ordet kyrkobyggnad på svenska?

Obestämd singular: kyrkobyggnad
Bestämd singular: kyrkobyggnaden
Obestämd plural: kyrkobyggnader
Bestämd plural: kyrkobyggnaderna

Hur används ordet kyrkobyggnad

  • "Inbrott i kyrkobyggnad"
  • "Bara 4 proc av dem som är medlemmar i Svenska kyrkan kan tänka sig att låta en kyrkobyggnad förfalla."
  • "S:t Gabriel kyrka invigde idag sin nya kyrkobyggnad i Norrköping."
  • "Men i socknen finns också ruinerna av vad som enligt sägnerna är en ännu äldre kyrkobyggnad, ett kapell som Olof Haraldsson ska ha grundat."
  • "Men Riksantikvarieämbetet anser att inredningen är ett viktigt karaktärsskapande element för en kyrkobyggnad från det sena 1800-talet."
  • "Pengarna ska finansiera teknisk utrustning i en ny kyrkobyggnad."
  • "Ett bageri och tre byggnader total- förstördes och flera andra hus och en kyrkobyggnad fick skador."
  • "När nya områden och tätorter planeras kring storstäder så är det inte längre kring en central kyrkobyggnad."
  • "Nu finns långt gånga planer på en permanent kyrkobyggnad som ska rymma 2 000 personer, något"
  • "Det känns i hjärttrakten när man ifrågasätter en orts kyrkobyggnad."

Vad betyder kyrkobyggnad inom religion ?

kyrka, byggnad avsedd som samlingslokal för kristen|kristna

Möjliga synonymer till kyrkobyggnad

Relaterat till kyrkobyggnad

kyrkobyggnad

Diskussion om ordet kyrkobyggnad