låringsvind

låringsvinden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder låringsvind inom sjöfart ?

vind som blåser in mot endera låringen på fartyg, vanligen med ung. 45 graders vinkel mot riktningen rätt akterut

Relaterat till låringsvind

luftström

Diskussion om ordet låringsvind