by

byn
byar
byarna
Substantiv [n]

Synonymer till by

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet by på svenska?

Obestämd singular: by
Bestämd singular: byn
Obestämd plural: byar
Bestämd plural: byarna

Hur används ordet by

 • "Hemsjö, som tidigare hade både järnvägsstation och flera speceriaffärer, har i dag förvandlats till en slumrande by."
 • "Blekinge museum planerar att återuppta de arkeologiska utgrävningarna vid Vångs by i Ronneby kommun."
 • "En av medlemmarna är familjen Knutson i Pieboda by."
 • "Två ortsbor i en namnlös by på Listerlandet har ansökt till Lantmäteriet om att få döpa byn till Sillnäsbyn."
 • "Flera hushåll längs Gamla landsvägen och i Skärfva by var utan vatten."
 • "En man som bor i en by utanför Olofström menar att han som landsbygdsboende är diskriminerad när det gäller tillgång till internet."
 • "Hemsjö, som tidigare hade både järnvägsstation och flera speceriaffärer, har i dag förvandlats till en slumrande by."
 • "En medelålders man sprider skräck i en mindre by utanför Karlshamn."
 • "Både Robin och Christoffer tycker att deras by och marknad är viktig för att återskapa historien."
 • "Våldsam man sätter skräck i by"

Ordet by har 2 betydelser

 • Inom samhälle
 • Inom meteorologi
samhälle
meteorologi

Vad betyder by inom samhälle ?

By (fornsvenska byr, by, av boa, bo) kan på svenska dels beteckna en namngiven ort bestående av minst två närliggande gårdar och eventuellt flera torp på landsbygden, dels vara en vidare, mer juridisk beteckning för en samling gårdar som är eller har varit en samfällighet för gemensamt ägande och brukande av viss mark eller skog – så kallad allmänning https://sv.wikipedia.org/wiki/By

Översättningar (inom samhälle)

Synonymer till by (inom samhälle)

Möjliga synonymer till by (inom samhälle)

Relaterat till by (inom samhälle)

plats

tillhåll

Ordet by inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till by (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till by (inom meteorologi)

Relaterat till by (inom meteorologi)

luftström

Diskussion om ordet by

by

Adverb

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till by (inom meteorologi)

Hur används ordet by

 • "put something by for her old age"

Ordet by har 2 betydelser

 • Inom sport
 • Inom lingvistik
sport
lingvistik

Ordet by inom sport

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till by (inom sport)

Ordet by inom lingvistik

so as to pass a given point

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till by (inom lingvistik)

Diskussion om ordet by

by

Preposition

Översättningar (inom lingvistik)

Hur används ordet by

 • "The motorcycle was driven by a big bald man"
 • "She was reading a short story by Woodehouse"
 • "Their wages were increased by 15%"
 • "What do you mean by that?"
 • "We sat down by the fire"
 • "Come and sit by me"
 • "Come here by me"
 • "He's a plumber by trade"
 • "We travelled by night and rested by day"
 • "She grabbed him by the arm"
 • "We flew to to Australia by Japan"
 • "They went in by the front door"
 • "It is five o'clock by my watch"
 • "I refuse to live by their rules"
 • "These cameras have sold by the thousand"
 • "Just walk on by, and wait at the corner"
 • "The years flew by"
 • "by evening everybody was tired"
 • "She did her duty by her parents"

Ordet by har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom vulgärt
 • Inom ålderdomlig
generell
vulgärt
ålderdomlig

Vad betyder by inom generell, generell, generell, generell, generell, generell, generell, generell, generell, generell, generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

Ordet by inom vulgärt

Översättningar (inom vulgärt)

Svenska

Möjliga synonymer till by (inom vulgärt)

Ordet by inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till by (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet by