lövsprickning

lövsprickningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till lövsprickning

Hur används ordet lövsprickning

  • "- Generellt kan man säga att om det är en tidig lövsprickning så kan man få tidiga kantareller, eftersom bladen då blir fullbildade och pumpar ner kolhydrater i rotsystemen."
  • "Hasseln är en av det 50-tal arter som ingår i lantbruksuniversitets nya projekt där tidpunkten, för blomning, lövsprickning och när höstlöven blir sprakande färglada, ska kartläggas."
  • "I tempererade regioner inträder lövsprickning och blomningen allt tidigare på året och vissa växt- och djurarter har förskjutit sin utbredning mot högre breddgrader."
  • "Det som är intressant är bland annat blommande vitsippor, tussilago, hägg och björkarnas lövsprickning."
  • "Varje år gör SLU noggranna mätningar av björkarnas lövsprickning i Umeå, och nu vill man ha hjälp från allmänheten för att se hur det ser ut på andra platser i Norrland."
  • "Björkarnas lövsprickning i Umeå är ett sådant exempel."
  • "Inventeringen görs årligen på våren och försommaren strax innan lövsprickning i ungefär hälften av Sveriges knappt 150 älgförvaltningsområden."
  • "För hundra år sedan var det lövsprickning bara i gång i södra Skåne i slutet på april."
  • "Till exempel har björkarnas lövsprickning hunnit mellan 70 och 80 mil längre norrut i år jämfört med vid Valborg för hundra år sedan och sälgen ses redan blomma långt upp i Norrlands inland."
  • "Såväl höstlövsfärger som lövsprickning har tidigarelagts jämfört med 1896."

Vad betyder lövsprickning inom botanik ?

den tid på våren då träden får löv, när knopparna spricka|spricker

Relaterat till lövsprickning

växt

Diskussion om ordet lövsprickning