blast

blasten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder blast inom botanik ?

Fotograf: Wikipedia
den massa som återstår sedan saften pressats ur sockerrör eller andra växter

Möjliga synonymer till blast

Relaterat till blast

växt

Diskussion om ordet blast

 • - 2009-12-22

  Synonym = Typ av svordom

 • - 2011-04-12

  A slang of having a really good time

blast

Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
Fotograf: Wikipedia

Hur används ordet blast

 • "Avföring från fisken kan bli till gödning för grönsakerna som sedan ger tillbaka blast som fiskmat."
 • "– Jag tror framför allt att han kommer att bli ihågkommen som en musiker som tog blast beats till massorna och att han var en av de ledande figurerna i ett av de största hårdrocksbanden de första decennierna på 2000-talet, säger han."
 • "– Det första han började snacka om var blast beats, svenska black metal-band och ville att jag skulle sätta honom i kontakt med svenska black metal-musiker, vilket jag också gjorde, säger han."
 • "– Det växer upp blast som man kan använda i sallad och matlagning, berättar Malin Gotlin."
 • "” A blast from the past ”"
 • "Men för några veckor sedan kom ett mejl med titeln ” a blast from the past ”."
 • "SVT Nyheter kan nu för första gången visa en lista med datum och platser då Nationella bombskyddet har åkt ut på så kallade ” post blast ”, det vill säga allvarliga sprängningar som har krävt deras insats."
 • "– Först trodde jag att jag hade missat att gallra, för det var så tjockt och mycket blast."
 • "Lundhags slutade trea efter segrarna, amerikanska Power blast, och tvåan Team Finland."
 • "Lökarna ska lämnas med kruka och blast."

Ordet blast har 2 betydelser

 • Inom botanik
 • Inom botanik
botanik
botanik

Vad betyder blast inom botanik ?

blad och stjälkar hos rotfrukter

Översättningar (inom botanik)

Engelska
 • tops  [ botanik ]

Ordet blast inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till blast (inom botanik)

Diskussion om ordet blast

blast

blasts
Substantiv

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till blast (inom botanik)

Ordet blast har 8 betydelser

 • Inom meteorologi
 • Inom medicin
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom geologi
 • Inom sport
 • Inom spel
 • Inom vapen
 • Inom teknik
meteorologi
medicin
ALLMÄNT
geologi
sport
spel
vapen
teknik

Vanligast betydelse av ordet blast inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska

Synonymer till blast (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till blast (inom meteorologi)

Vanlig betydelse av ordet blast inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till blast (inom medicin)

Möjliga synonymer till blast (inom medicin)

Vanlig betydelse av ordet blast inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till blast (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till blast (inom ALLMÄNT)

Vanlig betydelse av ordet blast inom geologi

an explosion (as of dynamite)

Översättningar (inom geologi)

Synonymer till blast (inom geologi)

Möjliga synonymer till blast (inom geologi)

Mindre vanlig betydelse av ordet blast inom sport

a long and hard-hit fly ball

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till blast (inom sport)

Mindre vanlig betydelse av ordet blast inom spel

Översättningar (inom spel)

Svenska

Synonymer till blast (inom spel)

Möjliga synonymer till blast (inom spel)

Ovanlig betydelse av ordet blast inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Synonymer till blast (inom vapen)

Möjliga synonymer till blast (inom vapen)

Ovanlig betydelse av ordet blast inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till blast (inom teknik)

Möjliga synonymer till blast (inom teknik)

Diskussion om ordet blast

 • Jennial - 2011-11-24

  Betyder även bildligt... pangsuccé, panggrej, superkul

blast

Interjektion

Översättningar (inom teknik)

Diskussion om ordet blast

blast

blast
blasted
blasted
Verb

Hur används ordet blast

 • "She tended to blast when speaking into a microphone"
 • "They blasted the mine yesterday."
 • "The enemy has been blasting us all day."
 • "We were blasted with heat as we entered the store."
 • "Bonds blasted a three-run homer."
 • "He blasted the employee for his incompetence."
 • "I blasted away at the car but couldn't get a clear shot."
 • "Ethylene has caused the buds to blast before they open up."

Ordet blast har 10 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom ekonomi
 • Inom zoologi
 • Inom religion
 • Inom musik
 • Inom generell
 • Inom sport
 • Inom media
 • Inom vardagligt
 • Inom golf
bildligt
ekonomi
zoologi
religion
musik
generell
sport
media
vardagligt
golf

Vad betyder blast inom bildligt ?

make a strident sound

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till blast (inom bildligt)

Möjliga synonymer till blast (inom bildligt)

Ordet blast inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till blast (inom ekonomi)

Ordet blast inom zoologi

use explosives on

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till blast (inom zoologi)

Möjliga synonymer till blast (inom zoologi)

Ordet blast inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till blast (inom religion)

Möjliga synonymer till blast (inom religion)

Ordet blast inom musik

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till blast (inom musik)

Ordet blast inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet blast inom sport

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till blast (inom sport)

Ordet blast inom media

Assign blame harshly.

Översättningar (inom media)

Möjliga synonymer till blast (inom media)

Ordet blast inom vardagligt

blast away

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till blast (inom vardagligt)

Ordet blast inom golf

Shrivel, wither, or mature imperfectly, as of a flower

Översättningar (inom golf)

Svenska

Möjliga synonymer till blast (inom golf)

Diskussion om ordet blast