landålett

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till landålett

Diskussion om ordet landålett

landålett

landåletten
landåletter
landåletterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet landålett på svenska?

Obestämd singular: landålett
Bestämd singular: landåletten
Obestämd plural: landåletter
Bestämd plural: landåletterna

Vad betyder landålett inom fordon ?

fem-sjusitsig vagn

Möjliga synonymer till landålett

Relaterat till landålett

fordon

Diskussion om ordet landålett