ljudstyrka

ljudstyrkan
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till ljudstyrka

Hur används ordet ljudstyrka

  • "Vanligast är svag ljudstyrka, visar undersökningen."
  • "Havsbrus uppfattar de flesta av oss som avkopplande, medan ljud från en stor vägkorsning upplevs som störande vid samma ljudstyrka och - frekvens."
  • "” Att från mars månad till mitten av augusti månad vid olika tillfällen, med olika subjektivt upplevd ljudstyrka och intensitet beroende på måsfåglarnas antal, störas under tiden 3.30 till ca 22.30 är att betrakta som ytterst hälsofarligt störande buller för människor ”, enligt anmälaren."
  • "Spänningen mellan de båda grannländerna drevs upp till farligt höga nivåer på torsdagen, sedan Nordkorea avlossat en projektil mot en av de jättehögtalare som med hög ljudstyrka sprider Nordkoreafientliga budskap över gränsen."
  • "Forskarna genomförde flera experiment med påhittade ord som uttalades med olika tonhöjd, ljudstyrka och varaktighet."

Diskussion om ordet ljudstyrka