mata

matar
matade
matat
Verb

Översättningar

Synonymer till mata

Hur böjs ordet mata på svenska?

Presens: matar
Preteritum: matade
Supinum: matat

Hur används ordet mata

 • "Han brukar mata rådjuren med överblivna äpplen, men i år fick det bli äppelmust."
 • "– Många har velat mata den och pyssla om den."
 • "Men vid 17-tiden när det var dags att mata dem var de borta."
 • "– Det är jättetrevligt att mata småfåglar, men de är inte de mest frekventa fåglarna i stadsmiljön, utan det är duvor, fiskmåsar och trutar, säger Ann-Helen Sigsäter, arbetsledare vid gata- och parkavdelningen till"
 • "Han började mata dem för att de skulle vänja sig vid hans lukt."
 • "Enligt utredningen ska katterna dagtid ha levt helt ensamma, men ägarparet ska kvällstid ha kommit förbi för att mata djuren och ge dem vatten."
 • "– Jag vill varna alla som har fåglar att inte mata dem med för mycket solrosfrön, säger Zvonimir Juric till Plusredaktionen."
 • "Njut så länge det varar, men låt bli att mata den säger expert."
 • "Man hinner ju bara trösta ett barn, byta blöja och mata ett barn i taget."
 • "– Hade vi inte kunnat ordna mat via fonden, hade allmänheten givetvis hjälpt till att mata fåglarna, men många fåglar hade gått bort, säger Ulf Andersson"

Ordet mata har 4 betydelser

 • Inom zoologi
 • Inom zoologi
 • Inom teknik
 • Inom sport
zoologi
zoologi
teknik
sport

Vad betyder mata inom zoologi ?

mata någon

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till mata (inom zoologi)

Möjliga synonymer till mata (inom zoologi)

Vanlig betydelse av ordet mata inom zoologi

utfodra djur

Synonymer till mata (inom zoologi)

Möjliga synonymer till mata (inom zoologi)

Mindre vanlig betydelse av ordet mata inom teknik

mata något

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till mata (inom teknik)

Ovanlig betydelse av ordet mata inom sport

Översättningar (inom sport)

Diskussion om ordet mata

mata

Adjektiv

Hur används ordet mata

 • "Han brukar mata rådjuren med överblivna äpplen, men i år fick det bli äppelmust."
 • "– Många har velat mata den och pyssla om den."
 • "Men vid 17-tiden när det var dags att mata dem var de borta."
 • "– Det är jättetrevligt att mata småfåglar, men de är inte de mest frekventa fåglarna i stadsmiljön, utan det är duvor, fiskmåsar och trutar, säger Ann-Helen Sigsäter, arbetsledare vid gata- och parkavdelningen till"
 • "Han började mata dem för att de skulle vänja sig vid hans lukt."
 • "Enligt utredningen ska katterna dagtid ha levt helt ensamma, men ägarparet ska kvällstid ha kommit förbi för att mata djuren och ge dem vatten."
 • "– Jag vill varna alla som har fåglar att inte mata dem med för mycket solrosfrön, säger Zvonimir Juric till Plusredaktionen."
 • "Njut så länge det varar, men låt bli att mata den säger expert."
 • "Man hinner ju bara trösta ett barn, byta blöja och mata ett barn i taget."
 • "– Hade vi inte kunnat ordna mat via fonden, hade allmänheten givetvis hjälpt till att mata fåglarna, men många fåglar hade gått bort, säger Ulf Andersson"

Vad betyder mata inom zoologi ?

ge någon/något föda; ''kausativ av'' äta

Möjliga synonymer till mata

Diskussion om ordet mata