meat

meats
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet meat har 2 betydelser

  • Inom mat
  • Inom teknik
mat
teknik

Vad betyder meat inom mat ?

the flesh of animals (including fishes and birds and snails) used as food

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till meat (inom mat)

Ordet meat inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till meat (inom teknik)

Möjliga synonymer till meat (inom teknik)

Diskussion om ordet meat

meats

Substantiv

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till meats

Diskussion om ordet meats