nub

nubs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet nub

  • "the nub of the story"
  • "a nub of coal" or "a stub of a pencil"

Ordet nub har 4 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom astronomi
  • Inom generell
  • Inom teknik
sjöfart
astronomi
generell
teknik

Ordet nub inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till nub (inom sjöfart)

Ordet nub inom astronomi

Översättningar (inom astronomi)

Svenska

Möjliga synonymer till nub (inom astronomi)

Ordet nub inom generell

a small lump or protuberance

a small piece

Ordet nub inom teknik

Synonymer till nub (inom teknik)

Möjliga synonymer till nub (inom teknik)

Diskussion om ordet nub