motstämning

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet motstämning

  • "I oktober 2014 skickar Arbetsförmedlingen in en stämningsansökan mot CGI, som alltså snart svarar med en motstämning."
  • "Stämning och motstämning"
  • "Dole har sedan dess uppmanat Fredrik Gertten att också dra tillbaka sin motstämning – något som Gertten inte har gjort."
  • "I september valde Fredrik Gertten att lämna in en motstämning mot Dole."
  • "Lundbäck lade under förhandlingarna in en motstämning där hon vill att ägaren delar på kostnaden att rida och tävla med hästen om rätten anser att kontraktet inte gäller."
  • "– Vi ser det här som en första tekning i en lång match, det här är ju en motstämning mot vår som vi också håller på att sammanställa."
  • "– Att Värmlandstrafik lämnar in en motstämning är väntat."
  • "Värmlandstrafik valde att skicka in en motstämning för avtalsbrott, på 110 miljoner kronor, med hänvisning till att de drabbats av fördyrad servicetrafik."

Diskussion om ordet motstämning