invändning

invändningen
invändningar
invändningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till invändning

Hur böjs ordet invändning på svenska?

Obestämd singular: invändning
Bestämd singular: invändningen
Obestämd plural: invändningar
Bestämd plural: invändningarna

Hur används ordet invändning

 • "Han säger sig förstå brevskrivarnas invändning, men betonar samtidigt ekoxens betydelse för den biologiska mångfalden och understryker att den är fridlyst."
 • "Kommunalrådet Börje Dovstad hade dock svårt att förstå Fries invändning."
 • "Byggnadsnämnden i Sölvesborgs kommun har godkänt strandskyddsdispens men med invändning att scenen ska vara minst 25 meter från havet."
 • "Region Blekinge uppmanas av JO att yttra sig över anmälarens invändning."
 • "En invändning är att någon granne borde ha reagerat på ljud från lägenheten och att någon dessutom borde ha iakttagit dem om de transporterat en kropp till båten."
 • "Om inte 27-åringens förvarare Christer Holmquist uttrycket invändning förlängs utredningstiden automatiskt, annars krävs en omhäktningsförhandling på fredag."
 • "- Jag förstår fäbodbrukarnas invändning, men det är ett varumärke som vi har haft i 30 år."
 • "– Jag konstaterar att tingsrätten har köpt Pär Öbergs invändning om att det inte är han som skrivit Twitter-inläggen."
 • "Domstolen ger därmed arbetsgivarparten Almega rätt i dess invändning att pensionsavtalet inte är uppsagt och att det därmed råder fredsplikt."
 • "Mannen som bor i Sandviken har enligt domen i Gävle tingsrätt erkänt alla åtalspunkter, med någon mindre invändning i enstaka fall."
 • "Han säger sig förstå brevskrivarnas invändning, men betonar samtidigt ekoxens betydelse för den biologiska mångfalden och understryker att den är fridlyst."
 • "Kommunalrådet Börje Dovstad hade dock svårt att förstå Fries invändning."
 • "Byggnadsnämnden i Sölvesborgs kommun har godkänt strandskyddsdispens men med invändning att scenen ska vara minst 25 meter från havet."
 • "Region Blekinge uppmanas av JO att yttra sig över anmälarens invändning."
 • "En invändning är att någon granne borde ha reagerat på ljud från lägenheten och att någon dessutom borde ha iakttagit dem om de transporterat en kropp till båten."
 • "Om inte 27-åringens förvarare Christer Holmquist uttrycket invändning förlängs utredningstiden automatiskt, annars krävs en omhäktningsförhandling på fredag."
 • "- Jag förstår fäbodbrukarnas invändning, men det är ett varumärke som vi har haft i 30 år."
 • "– Jag konstaterar att tingsrätten har köpt Pär Öbergs invändning om att det inte är han som skrivit Twitter-inläggen."
 • "Domstolen ger därmed arbetsgivarparten Almega rätt i dess invändning att pensionsavtalet inte är uppsagt och att det därmed råder fredsplikt."
 • "Mannen som bor i Sandviken har enligt domen i Gävle tingsrätt erkänt alla åtalspunkter, med någon mindre invändning i enstaka fall."

Vad betyder invändning inom juridik ?

avvikande inpass

Möjliga synonymer till invändning

Relaterat till invändning

ogillande

betänklighet

tvivel

domstolsförhandling

motstånd

hinder

rättfärdigande

motbevis

oenighet

förkastelse

förnekelse

genmäle

motsats

ovillighet

svar

Diskussion om ordet invändning

 • - 2012-03-17

  Översättningen "beef" borde märkas som "informell" eller möjligen "vardaglig" eller dyl.