ofattlighet

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till ofattlighet

osannolikhet

gudom

osynlighet

obegriplighet

otydlighet

Diskussion om ordet ofattlighet