portend

portend
portended
portended
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till portend

Diskussion om ordet portend